Drak'Tharon Keep

Drak'Tharon Keep

10 Points

Defeat the bosses in Drak'Tharon Keep.

Criteria

Series

  1. Drak'Tharon Keep

  2. Heroic: Drak'Tharon Keep