Xao'tsu

Xao'tsu

Humanoid
Pet Trainer
Level ?? (Normal)