Vaelastrasz the Red

Vaelastrasz the Red

Dragonkin
Level ?? (Elite)