Gordok Reaver

Gordok Reaver
Humanoid
Level 43-46 (Elite)
Reaction: A H