King Gordok

King Gordok
Humanoid
Level 47 (Elite)
Reaction: A H

Location