King Gordok

King Gordok

Humanoid
Level 45-47 (Elite)

Location