King Gordok

King Gordok

Humanoid
Level 44-47 (Elite)

Location