King Gordok

King Gordok

Humanoid
Level 43-47 (Elite)

Location