King Gordok

King Gordok
Humanoid
Level 44-62 (Elite)
Reaction: A H
Kill reputation:
+300 Golden Lotus

Location