Kaldorei Elite

Kaldorei Elite
Humanoid
Level 60 (Elite)
Reaction: A
Kill reputation:
+10 Cenarion Circle