Naxxramas Acolyte

Naxxramas Acolyte
Humanoid
Level 79-81 (Elite)
Reaction: A H

Location