Naxxramas Acolyte

Naxxramas Acolyte

Humanoid
Level 79-81 (Elite)

Location