Borgus Stoutarm

Borgus Stoutarm
Humanoid
Gryphon Master
Level 90-110 (Elite)
Reaction: A

Location