Or'kaos the Insane

Or'kaos the Insane
Humanoid
Level 72 (Elite)
Reaction: A H

Location