Moa'ki Turtle Rider

Moa'ki Turtle Rider
Humanoid
Level 75 (Normal)
Reaction: A