Vilebrood Skitterer

Vilebrood Skitterer

Beast (Spider)
Level 7-8 (Normal)