Fiasco Sizzlegrin

Fiasco Sizzlegrin
Humanoid
Level 82 (Elite)
Reaction: H

Location