Quartz Stonetender

Quartz Stonetender

Elemental
Level 83 (Elite)

Location