Rabid Shrike Bat

Rabid Shrike Bat

Beast (Bat)
Level ?? (Elite)