Toxitron (1)

Toxitron (1)
Mechanical
Level ?? (Elite)
Reaction: A