Ski'thik

Ski'thik
Humanoid
Level 88 (Rare)
Reaction: A H

Location