Likk the Hunter

Likk the Hunter

Beast (Spider)
Level 42 (Rare)

Location