Nakk the Thunderer

Nakk the Thunderer

Beast (Clefthoof)
Level 100 (Rare Elite)

Location