Wavethrasher

Wavethrasher

Beast (Hydra)
Level ?? (Normal)