Ik'thik Kunchong

Ik'thik Kunchong
Beast
Level 90 (Elite)
Reaction: A