Stasis Trap

Stasis Trap

Humanoid
Level 90 (Elite)

Location