Grave Skitterer

Grave Skitterer

Beast (Spider)
Level ?? (Normal)