Shahiar

Shahiar

Demon
Loramus's Guardian
Level ?? (Elite)