Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Felsoul Endbringer
??
Demon
Felsoul Incinerator
??
Demon
Felsoul Jailer
110
A H Demon
Felsoul Legionnaire
??
Demon
Felsoul Magus
??
Demon
Felsoul Painmaiden
??
Demon
Felsoul Stalker
??
Demon
Felspark Imp
??
Demon
Felspark Infernal
??
Demon
Felspite Dominator
110
A H Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
<Drekirjar Trapper's Minion>
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker
??
Demon
Felstalker Broodling
??
Demon
Felstalker Broodling
??
Demon
Felstalker Pup
??
Demon
Felsteed
??
Demon
Felsteed
??
Demon
Felsteed
??
Demon
Felstinger Imp
<Servant of Revaan>
??
Demon
Felstorm Motivator
??
Demon
Felstorm Overseer
??
Demon
Felsworn Chaos Mage
??
Demon
Felsworn Chaos Mage
??
Demon
Felsworn Defiler
??
Demon
Felsworn Magus
??
Demon
Felsworn Myrmidon
110
A H Demon
Felsworn Screecher
??
Elite
Demon
Feltotem Blademaster
??
Demon
Feltotem Bonehound
??
Demon
Feltotem Drudge
??
Demon
Feltotem Siegebreaker
??
Elite
Demon
Feltotem Soulscryer
??
Demon
Feltotem Warmarcher
??
Demon
Fel-touched Chaos Mage
??
Elite
Demon
Feltouched Skitterer
??
Elite
Demon
Feltouched Skitterer
??
Elite
Demon
Felwalker
??
Elite
Demon
Felweaver Pharamere
112
Elite
A H Demon
Felwing Annihilator
??
Elite
Demon
Felwing Devourer
??
Demon
Felwing Swarmer
??
Demon
Felwolf
??
Demon
Felwrought Destructor
??
Demon
Fhambar
<Ritssyn Flamescowl's Companion>
??
Demon
F'harg
??
Elite
Demon
Fiendish Imp
69-70
A Demon
Fiendish Lieutenant
??
Elite
Demon
Fiendish Overseer
??
Demon
Fiery Gaze of Ha'zaduum
??
Demon
Fiery Imp
??
Demon
Fiery Trickster
93
H Demon
Fiery Trickster
??
Demon
Fiery Trickster
??
Demon
Fire Ball
??
Demon
Firebrand Punisher
??
Elite
Demon
Firecaller Rok'duun
??
Elite
Demon
Fizzle
70
A H Demon
Flamebringer Zol'drathul
??
Elite
Demon
Flamecaller Vezrah
??
Elite
H Demon
Flamekin Sprite
??
Demon
Flamewaker Calixa
??
Demon
Flameweaver
??
Elite
Demon
Flameweaver Verathix
??
Elite
H Demon
Flaming Pillager
??
Demon
Flammus
??
Elite
Demon
Fleetlord Dominator
112
Elite
A H Demon
Fleetlord Dominator
??
Demon
Fleetlord Dominator
111-112
Elite
A H Demon
Flickering Eye
110-111
A H Demon
Flinx the Fouler
??
Elite
Demon
Fliz'nip
??
Demon
Flying Machine
??
Demon
Flying Voidwalker
??
Demon
Forge Camp Patroller
??
Demon
Forge Hound
??
Demon
Foul Retch
??
Demon
Foul Retch
??
Demon
Foul Retch
??
Demon
Foul Retch
??
Demon
Franklin the Friendly
??
Elite
Demon
Frenzied Plaguewing
110
A H Demon
Frenzybound Alpha
??
Elite
Demon
Frostbound Magus
??
Demon
Frosty Cloud
??
Demon
Frozen Eye
??
Demon
Frozen Imp
??
Demon
Furis
??
Demon
Galakesh
??
Elite
Demon
Gamomal
??
Demon
Gan'arg Analyzer
??
Demon
Gan'arg Minion Transform
??
Demon
Gan'arg Technomancer
??
Demon
Gan'arg Underling
??
Demon