Utility:
Classification:
clear all
Name Zone Level React Type
Doomguard
??
Elite
Demon
Doomguard
??
Demon (Doomguard)
Doomguard
<Marketa's Minion>
Ashran ??
Demon (Doomguard)
Doomguard Commander
??
Elite
Demon
Doomguard Defender [q2]
??
Elite
Demon
Doomguard Minion
??
Demon
Doomguard Overseer
??
Demon
Doomguard Pillager
??
Elite
Demon
Doomguard Punisher
??
Demon
Doomwarder Captain
??
Demon
Doomwarder Lord
??
Demon
Doug Test - Imp
??
Demon (Imp)
Draining Eye
??
Elite
Demon
Dread Interrogator
??
Demon
Dread Overlord
??
Demon
Dread Overseer
??
Elite
Demon
Dreadcaller Ebuch'nizor
??
Demon
Dreadcaller Xaldonus
??
Demon
Dreadforge Machinist
??
Demon
Dreadforge Servant
??
Demon
Dreadforge Steam-Smith
??
Demon
Dreadforge Worker
??
Demon
Dreadknight
??
Elite
Demon
Dreadlord
??
Elite
Demon
Dreadlord - Metamorphosis (Warlock)
??
Elite
Demon
Dreadlord Malganis
<Overfiend>
??
Boss
Demon
Dreadlord Mal'Ganis
??
Elite
Demon
Dreadmaw
??
Demon
Dreadsteed
??
Demon
Dreadsteed
??
Demon
Druid 1
??
Demon
Druid 10
??
Demon
Druid 15
??
Demon
Druid 20
??
Demon
Druid 30
??
Demon
Druid 40
??
Demon
Druid 5
??
Demon
Dusk
??
Demon
Dust Hopper
??
Demon
Easy Prey Stalker
??
Demon
Ebon Imp
??
Demon
Echo of Archimonde
??
Demon
Emissary of Despair
??
Demon
Emissary of Dread
??
Demon
Engulfed Hunter
??
Demon
Enslaved Doomguard Commander
??
Elite
Demon
Enslaved Voidwalker
??
Demon
Eredar Fel-Lord
??
Demon
Eredar Stormbringer
??
Elite
Demon
Eredar Tactician
??
Demon
Eye of Illidan
??
Demon
Eye of Kilrogg
??
Demon
Eye of Kilrogg
??
Demon
Eye of Occu'thar
??
Demon
Eye of Peroth'arn
??
Demon
Eye of Peroth'arn
??
Demon
Eye of Shartuul Transform
??
Demon
Eye of Warding
??
Demon
Fallenroot Rogue
??
Demon
Fallenroot Satyr
??
Demon
Fear Whisperer
??
Demon
Fel Fireball Thing PH
??
Demon
Fel Fireball Thing PH
??
Demon
Fel Gorehound Transform
??
Demon
Fel Imp
??
Demon (Fel Imp)
Fel Imp
??
Demon (Fel Imp)
Fel Imp Defender
??
Demon
Fel Imp Minion Transform
??
Demon
Fel Legionnaire
??
Elite
Demon
Fel Legionnaire
??
Demon
Fel Raider
??
Elite
Demon
Fel Tinkerer Zortan
??
Demon
Felbeast
??
Demon
Felcular
<Champion of Razelikh>
??
Demon
Felfire Familiar
??
Demon
Felfire Fiend
??
Demon
Felfire Scamp
??
Demon
Felfire Trickster
??
Demon
Felflame Infernal Ball
??
Demon
Felguard
??
Demon (Felguard)
Felguard Degrader
??
Demon
Felguard Elite
??
Elite
Demon
Felguard Lieutenant
??
Elite
Demon
Felguard Marauder
??
Elite
Demon
Felguard Marauder
??
Elite
Demon
Felguard Netherstorm
??
Demon
Felguard Reaper
??
Demon
Felguard Slayer
??
Elite
Demon
Felhound
??
Elite
Demon
Felhound Defender
??
Demon
Felhound Minion
??
Demon
Felhound Minion
??
Demon
Felhound Tracker
??
Demon
Felhunter
??
Demon (Felhunter)
Felspark Infernal
??
Demon
Felsteed
??
Demon
Felsteed
??
Demon
Felstinger Imp
<Servant of Revaan>
??
Demon
Felstorm Motivator
??
Demon
Felstorm Overseer
??
Demon