Elite: Battle for Azeroth Season 2

Elite: Battle for Azeroth Season 2

Earn the rank of Elite during Battle for Azeroth Season 2.

Reward

Title Reward: the Elite