Elite: Battle for Azeroth Season 1

Elite: Battle for Azeroth Season 1

Earn the rank of Elite during Battle for Azeroth Season 1.

Reward

Title Reward: the Elite