Elite: Battle for Azeroth Season 4

Elite: Battle for Azeroth Season 4

Earn the rank of Elite during Battle for Azeroth Season 4.

Reward

Title Reward: the Elite