Dense Blasting Powder

200
Dense Blasting Powder
Crafting Reagent
Item Level 21
Sell Price: 2 50