Xao'tsu

Xao'tsu
Humanoid
Pet Trainer
Level ?? (Normal)