Vaelastrasz the Red

Vaelastrasz the Red
Dragonkin
Level ?? (Elite)