Vaelastrasz

Vaelastrasz
Dragonkin
Level ?? (Elite)