Gordok Reaver

Gordok Reaver
Humanoid
Level 42-61 (Elite)
Reaction: A H