Zulian Guardian

Zulian Guardian
Beast (Cat)
Level ?? (Elite)