Metzen the Reindeer

Metzen the Reindeer
Level 5 (Normal)
Reaction: A H