Wrathion

Wrathion
Dragonkin
The Black Emperor
Level ?? (Elite)