Naxxramas Acolyte

Naxxramas Acolyte
Level 81 (Elite)
Reaction: A H