Spirit of Naxxramas

Spirit of Naxxramas
Undead
Level ?? (Elite)