Mountain Colossus

Mountain Colossus
Giant
Level ?? (Elite)