Borgus Stoutarm

Borgus Stoutarm
Humanoid
Gryphon Master
Level 100-110 (Elite)
Reaction: A H

Location