Amani'shi Guardian

Amani'shi Guardian
Humanoid
Level 85 (Elite)
Reaction: A H