Sartharion

Sartharion
Dragonkin
The Onyx Guardian
Level ?? (Elite)
Reaction: A H