Kodo Bull

Kodo Bull
Level 6-20 (Normal)
Reaction: H