Drakkari Golem

Drakkari Golem
Mechanical
Level ?? (Elite)
Reaction: A H