Zendo'jian

Zendo'jian
Humanoid
Weapon Vendor
Level 30 (Normal)
Reaction: A H

Location