[PH] Slain Druid

[PH] Slain Druid
Humanoid
Level ?? (Normal)