Canyon Ettin

Canyon Ettin
Giant
Level ?? (Elite)
Reaction: A H

Location