Strashaz Warrior

Strashaz Warrior
Level ?? (Elite)