"Pokey" Thornmantle

"Pokey" Thornmantle
Humanoid
Level ?? (Rare)
Reaction: H